Giới thiệu khóa học

3ds Max là phần mềm 3D lâu đời lịch sử phát triển gần 30 năm cũng là phần mềm phổ biến đặc biệt trong diễn hoạ thiết kế kiến trúc nội thất tại VIệt Nam. Giáo trình 3ds max 2018 cơ bản cho người mới bắt đầu


THÔNG BÁO: TOÀN BỘ NỘI DUNG ĐÃ LÊN YOUTUBE TẠI ĐÂY


Nội dung khóa học

Đăng ký khóa học

KHOÁ HỌC 3DS MAX CƠ BẢN

Học nhanh 3ds Max cho người mới bắt đầu

Miễn phí Đăng ký