Bài 2: Corona interactive

CHÚ Ý 

  • Pass limit: Khi bấm Render Corona sẽ tính toán dựa vào số bạn set ở ô này. Nếu bạn để số 0 Corona sẽ render mãi mãi cho đến khi bạn STOP. Vậy Cần setting bao nhiêu Pass thì đẹp ? Bạn xem câu trả lời mục hỏi đáp ( Bài 5 - Chương 8).
  • Max passese: Khi bạn interactive Corona sẽ tính toán dựa vào số bạn set ở ô này. Nếu bạn để số 0 Corona sẽ render mãi mãi cho đến khi bạn STOP.


Hoàn thành
0 bình luận