Bài 3: Corona VFB


New Tone Mapping 

Bắt đầu từ Corona 8 tính năng Tone Mapping đã được cập nhật mới bao gồm những tính năng đã có trước đó


Default Tone Mapping

Có thể kéo di chuyển lên xuống, on/off giữa các tab
 

Click dấu + để thêm một hoặc nhiều tính năng khácClick phải để delete


Bạn có thể chọn các thiết lập đã cài đặt trước từ "Presets".

Lưu ý rằng thao tác này sẽ xóa thiết lập trước đó. Hiện tại không có thao tác undo/redo nào cho Tone Mapping


Lưu ý: Curves chỉ khả dụng trong Corona VFB. Nó không có trong Camera Tone Mapping override và  Global Tone MappingPhotographic Exposure dùng photographic settings từ camera hoặc global tone mapping như: F-Stop, ISO, Shutter Speed ...
Hoàn thành
0 bình luận