Bài 1: Giới thiệu

Khâu làm ánh sáng luôn là điểm yếu của nhiều bạn mới học Vray, lúc chỉnh camera lúc chỉnh đèn rồi lại chỉnh môi trường cứ loạn cả lên. Phần ánh sáng này sẽ giúp bạn dễ làm ánh sáng & biết cách kiểm soát, quản lý đèn tốt hơn thông qua những bài thực hành với những khung cảnh cụ thể.Hoàn thành
0 bình luận